Resultaat boeken door (slimme) keuzes maken

Uit onderzoek blijkt dat aan strategie geen gebrek is, maar dat veel strategieën niet leiden tot de gewenste resultaten. De redenen zijn bijvoorbeeld dat er een onduidelijk doel is, dat in de top verschillende ideeën bestaan over de strategie en waar die uit bestaat, dat er geen commitment is, dat er geen verantwoordelijkheid wordt gevoeld of genomen voor de strategie, dat er geen sturing of bijsturing plaatsvindt en dat doelen niet vertaald zijn in acties.

En, niet onbelangrijk, als (snelle) successen uitblijven, wordt de strategie gewijzigd. Want dan zal het wel geen goede keus geweest zijn. Eén van de belangrijkste redenen is wat ons betreft echter iets heel anders: strategie richt zich veelal op (middel-)lange termijn doelen. En in praktijk zijn de meeste mensen gericht op vandaag, morgen, volgende week, die ene deadline. Oftewel: het dagelijkse werk.

Hoe je succes kunt boeken, is dus om je te realiseren dat je twee belangrijke pijlers hebt: het dagelijkse werk en de strategische doelen. En naast deze realisatie, is het zaak die strategische doelen drastisch te beperken.

Focus, focus, focus!

Het werkt een beetje hetzelfde als met goede voornemens. Als je geld wilt besparen, wilt afvallen, wilt stoppen met roken, als echte vleeseter vegetariër wilt worden, je alcoholgebruik wilt beperken, eerder naar bed wilt elke avond, elke dag het mediteren wilt invoeren et cetera, dan is de kans groot, dat geen van deze voornemens werkelijkheid wordt. Terwijl, als je besluit om één doel na te streven, de kans zo veel keer groter is dat je die ambitie waarmaakt.

Dus: beperk de doelen die je nastreeft, naast je dagelijkse werk. Dit is een moeilijke keuze. Wat helpt, is jezelf de volgende vragen te stellen:

  • Wat in de organisatie loopt zo slecht, dat als je dat verbetert, het een positief effect heeft op heel veel processen?
  • Wat is zo’n innovatief idee, als je dat uitvoert, dan zet de organisatie 10 stappen vooruit
  • Welke kans benut je, als je dit doel waarmaakt? Of: welk risico wordt werkelijkheid, als je het niet verbeterd?

Maak het SMART

Specifiek, meetbaar, ambitieus, realistisch en tijdgebonden. Dat is de definitie van een goed geformuleerd doel. Belangrijk is dus, onder andere, dat je het kunt meten en dat je opneemt, in je doel, waar je naartoe wilt.

Feiten zijn belangrijk, het meten = weten gaat nog steeds op!

Maak resultaten inzichtelijk

Zorg dat de doelen die je stelt en de realisatie daarvan, inzichtelijk zijn voor iedereen die er aan bijdraagt. Dat doe je, door prestatie-indicatoren te benoemen en die te meten en rapporteren, bijvoorbeeld in een scorecard of dashboard.

Daarbij kun je onderscheid maken in leading indicators en lagging indicators. Lagging indicators zijn behaalde resultaten. Dus ‘performance in the past’. Leading indicators zijn zaken die je kunt beïnvloeden en die effect hebben op lagging indicators.
Om terug te komen op een eerder voorbeeld: als je wilt afvallen, is het prettig om bij te houden hoeveel je bent afgevallen, bijvoorbeeld per week. Dit is een lagging indicator. Leading indicators zijn dan bijvoorbeeld, hoeveel calorieën je per dag tot je neemt en hoeveel calorieën je verbrand met sporten. Strategie wordt succesvol als je stuurt op leading indcators.

Waarom EIK Consultancy
  • Voor het verbeteren van bestaande kwaliteitssystemen 
  • Voor het verbeteren van de efficiency en effectiviteit van processen
  • Om daarmee het plezier op de werkvloer te vergroten

EIK Consultancy, een boost voor je organisatie

Contact met EIK

Goed geregeld